Ο νέος μας χώρος ετοιμάζεται

/
H σχολή μας  στο Ηράκλειο αναβαθμίζεται…