αυτοκινητο Β

Χορηγείται αφού ο υποψήφιος συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Του επιτρέπει να οδηγεί αυτοκίνητα μικτού βάρους έως 3.500 κιλά, με δυνατότητα μεταφοράς έως 8 άτομα πλην του οδηγού.