φορτηγο Γ

Κατηγορία C:

Σας δίνει τη δυνατότητα να οδηγήσετε φορτηγά αυτοκίνητα μικτού βάρους άνω των 3.500 κιλών, με μικρό ρυμουλκούμενο μικτού βάρους έως 750 κιλά. Για να αποκτήσετε δίπλωμα κατηγορίας C (φορτηγού) θα πρέπει να έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας σας και να αιτηθείτε ταυτόχρονα και την έκδοση  ΠΕΙ (Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας). Για την απόκτηση διπλώματος κατηγορίας C χωρίς ΠΕΙ θα πρέπει να συμπληρώσετε το 21ο έτος της ηλικίας σας.

Υποκατηγορία C1:

Μπορείτε να οδηγήσετε φορτηγά αυτοκίνητα μικτού βάρους έως 7.500 κιλά, με μικρό ρυμουλκούμενο μικτού βάρους έως 750 κιλά. Για να αποκτήσετε δίπλωμα της υποκατηγορίας C1 θα πρέπει να έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας σας.