λεωφορειο Δ

Κατηγορία D:

Σας δίνει τη δυνατότητα να οδηγήσετε λεωφορείο άνω των 9 θέσεων, με μικρό ρυμουλκούμενο μικτού βάρους έως 750 κιλά. Για να αποκτήσετε δίπλωμα κατηγορίας D (λεωφορείου) θα πρέπει να έχετε συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας σας και να αιτηθείτε ταυτόχρονα και την έκδοση  ΠΕΙ (Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας). Για την απόκτηση διπλώματος κατηγορίας D χωρίς ΠΕΙ θα πρέπει να συμπληρώσετε το 21ο έτος της ηλικίας σας.

Υποκατηγορία D1:

Μπορείτε να οδηγήσετε λεωφορείο έως 16 θέσεων και μέγιστου μήκους 8 μέτρων, με μικρό ρυμουλκούμενο μικτού βάρους έως 750 κιλά. Για την απόκτηση του διπλώματος της υποκατηγορίας D1, θα πρέπει να έχετε συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας σας.