λεωφορειο Δ

Ελάχιστο όριο ηλικίας είναι το 24ο συμπληρωμένο ή το 21ο με ΠΕΙ. Δίνει τη δυνατότητα οδήγησης λεωφορείου (οχήματος μεταφοράς άνω των 8 επιβατών). Επίσης τη δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου έως 750 κιλά.

Υποκατηγορία Δ1:  Ο υποψήφιος πρέπει να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του. Μπορεί να οδηγήσει λεωφορείο 16 επιβατών και έως 8 μέτρων.