φορτηγο Γ

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του ή το 18ο με ΠΕΙ. Μπορεί να οδηγήσει φορτηγά αυτοκίνητα μικτού βάρους άνω των 3.500 κιλών, με μικρό ρυμουλκούμενο μικτού βάρους έως 750 κιλά.

Υποκατηγορία Γ1: Ο υποψήφιος πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Μπορεί να οδηγήσει φορτηγά αυτοκίνητα μικτού βάρους έως 7.500 κιλά.