Προσωρινό δίπλωμα οδήγησης με ένα «κλικ»

Επιτέλους οι νέοι οδηγοί θα μπορούν να βγαίνουν στο δρόμο άμεσα χωρίς να μεσολαβεί η πολύμηνη αναμονή για να πάρουν στα χέρια τους το διπλώματος οδήγησης. Πλέον αρκεί η είσοδος στην ιστοσελίδα gov.gr όπου με ένα “κλίκ” μπορεί κανείς να εκτυπώσει μία προσωρινή άδεια οδήγησης.

Όπως αναφέρει στο skai.gr oι επιτυχόντες οδηγοί, εισερχόμενοι στην κατηγορία “Πολίτες και Καθημερινότητα” και ακολούθως στην υποκατηγορία “Μετακινήσεις” του gov.gr, θα ταυτοποιούνται με τους κωδικούς Taxisnet και θα παραλαμβάνουν το ψηφιακό αρχείο (pdf) με την προσωρινή άδεια οδήγησης από την πλατφόρμα drivers.services.gov.gr. Η προσωρινή άδεια οδήγησης έχει ισχύ για τέσσερις μήνες.

Σε ενδεχόμενο έλεγχο η εγκυρότητα της προσωρινής άδειας θα βεβαιώνεται, είτε μέσω υπερσυνδέσμου (link), είτε μέσω QR code, είτε μέσω κωδικού, που θα φέρει το έγγραφο. Επισημαίνεται ότι όποιος καταλαμβάνεται να κατέχει πλαστή ή παραποιημένη προσωρινή άδεια οδήγησης ή να κάνει χρήση αυτής τιμωρείται με τις ποινές του άρθρου 216 του Ποινικού Κώδικα.