Δίπλωμα μοτοσικλέτας χωρίς εξετάσεις. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις

Πλέον οι οδηγοί αυτοκινήτου μπορούν να αποκτούν δίπλωμα μοτοσικλέτας χωρίς εξετάσεις. Στις 7 Μαΐου 2021 δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η ακριβής διαδικασία που μπορούν να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι.

Συγκεκριμένα όποιος έχει συμπληρώσει το 27ο έτος της ηλικίας του και κατέχει δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου για τουλάχιστον 6 χρόνια μπορεί να προσθέσει τον κωδικό 121 στην άδεια οδήγησης του. Ο συγκεκριμένος κωδικός δίνει τη δυνατότητα οδήγησης μοτοσικλέτας έως 125 κυβικών εκατοστών.

Για την απόκτηση αυτού του δικαιώματος απαιτούνται 5 ώρες πρακτικής εκπαίδευσης από σχολή οδηγών καθώς και το σχετικό παράβολο εκτύπωσης του νέου διπλώματος. Στη σχολή μας μπορούμε να αναλάβουμε την εκπαίδευση σας και τη διεκπεραίωση της υπόθεσης σας στη διεύθυνση μεταφορών.

Χωρίς εξετάσεις και για μεγαλύτερες κατηγορίες

Με αφορμή την παραπάνω δυνατότητα που δίνει πλέον ο νόμος στους οδηγούς αυτοκινήτων σας υπενθυμίζουμε και τις άλλες περιπτώσεις που μπορεί να γίνει αναβάθμιση του διπλώματος μοτοσικλέτας χωρίς θεωρητικές ή πρακτικές εξετάσεις:

α) Εάν αποκτήσατε άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας Α1 από 1/5/2002 έως 18/1/2011 και δεν υπάρχει ο κωδικός 72 την στήλη 12 στο δίπλωμα σας, το δίπλωμα σας μπορεί να μετατραπεί σε κατηγορίας Α (απεριόριστα κυβικά) χωρίς εξετάσεις οδήγησης.

β) Εάν αποκτήσατε άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας  Α1 από 19/1/2011 έως 18/1/2013 και δεν υπάρχει ο κωδικός 72 την στήλη 12 στο δίπλωμα σας , το δίπλωμα σας μπορεί να μετατραπεί σε κατηγορίας Α2 (ιπποδύναμη έως 35kw) χωρίς εξετάσεις οδήγησης.

Για να ελέγξετε τα παραπάνω στοιχεία ανατρέξτε  στην πίσω πλευρά του διπλώματος σας. Στην κατηγορία Α1 και στην στήλη 10 αναγράφεται η ημερομηνία απόκτησης του διπλώματος σας,εάν βρίσκεστε εντός των χρονικών πλαισίων και δεν υπάρχει και ο κωδικός 72 το δίπλωμα σας μετατρέπεται αντιστοίχως στην κατηγορία Α ή Α2 χωρίς να δώσετε πρακτικές εξετάσεις, μόνο με την κατάθεση των σχετικών παραβόλων.