Αγαπητέ μαθητή / Αγαπητή μαθήτρια στη σχολή μας κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μας και κατόπιν άδειας σου , απαθανατίζουμε μέσω φωτογραφίας ή βίντεο για αναμνηστικούς λόγους όποια στιγμή επιλέξεις εσύ από την εκπαιδευτική διαδικασία.

Κατόπιν αυτού και λαμβάνοντας υπόψη τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Γενικής Προστασίας Δεδομένων (GDPR) ζητάμε τη συγκατάθεσή σου για τη χρήση της συγκεκριμένης εικόνας.

Ειδική δήλωση συγκατάθεσης για τα δεδομένα εικόνας

Δηλώνω υπεύθυνα ότι παρέχω τη ρητή συγκατάθεσή μου ώστε :

Η Σχολή Οδηγών Καστρινάκης Εμμ. να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα εικόνας και ειδικότερα φωτογραφία ή και βίντεο για τον σκοπό και με τον τρόπο που αναφέρεται κατωτέρω :

H παρούσα μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή μετά από επικοινωνία σου με τη σχολή. Η συγκατάθεση σου είναι η επιθυμία μας γιατί η εικόνα των μαθητών μας είναι η προσωποποίηση της δουλειάς μας. Όμως όποια κι αν είναι η απόφασή σου, εμείς σε ευχαριστούμε για την συνεργασία.

Με εκτίμηση

Σχολή Οδηγών Καστρινάκης Εμμ.